1...Via Veneto vzw  intensieve begeleiding van jongeren in probleemsituaties, in procedures,            administratieve en budgetaire  begeleiding ....

 

 2...Via Veneto  consulting en advies voor mensen met een ontspoord leven. 

Praten  en oplossingen zoeken samen met ervaringsdeskundigen en adviseurs

Uw leven terug op het juiste pad zetten

Een luisterend oor / evalueren van uw problemen

Voor ouders en /of praten met de kinderen

Orde op zaken en oplossingen zoeken 

Begeleiding bij administratie en budgetplanning / afbetalingsplannen 

 3... Project 1%

Armoede zal altijd blijven bestaan maar wij kunnen armoede wel verzachten en draaglijker maken als we eens goed nadenken waar we toch een beetje kunnen helpen .
Als iedereen éénmalig een bedrag van 1% van zijn maandloon zou helpen, dan kunnen wij daar enorm veel leed en  miserie mee bestrijden 

Wij helpen mensen met dringende  achterstallen, met dringende medische kosten, met dringende voedselhulp, met dringende schoolkosten, wij proberen deurwaarders op afstand te houden en zorgen voor de dringendste basisnoodzakelijkheden van sociaal achtergestelde mensen, mensen met beperking, geestelijk beperkte mensen.
Rekeningnummer BE76 0688 8968 1195 met vermelding   donatie  1%